เกี่ยวกับเรา


บริษัท ฟีล ฟลอริง จำกัด  มีความยินดีที่จะนำเสนองานระบบพื้นโรงงานอุตสาหกรรม งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต งานเสริมคานรับโหลดเพิ่มขึ้น งานกันซึม น้ำรั่ว ที่มีความทนทานเป็นพิเศษ งานด้านเทคนิคต่างๆ และ เพื่อความต้องการและการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องทางเรายังมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาให้ท่านอย่างคุ้มค่า ดีที่สุด

บริษัท ฟีล ฟลอริง จำกัด  มีความยินดีที่จะจัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและทีมงานติดตั้งมืออาชีพเฉพาะ ทางรวมถึงวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทางทีมงานพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาให้กับท่านด้วยการสำรวจอย่างตรง สาเหตุการหาข้อมูลสนับสนุน ประสบการณ์การติดตั้ง การบริการที่จริงใจและน่าเชื่อถือ และการบริการหลังการติดตั้งที่ผ่านมาตราฐาน สากล       

นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนางานการฝึกอบรมข้อมูลเทคนิคการติดตั้ง และด้านระบบบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมและเข้าใจถึง ปัญหาและผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งทางด้านงานข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อให้ตรงกับการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายที่ว่า

– ทำงานตามกำหนดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
– ทำงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
– ทำงานด้วยความตั้งใจจริง
– ทำงานด้วยความถูกต้องตามหลักการวิศวกรรม
– แนะนำการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
– ออกหนังสือรับประกันผลงาน
– ทำงานด้วยความชำนาญและถูกต้อง


Visitors: 5,181