FRP & VIMYLESTER

 

ไฟเบอร์กลาส ( FRP. ) เป็นงานเคลือบพื้นผิว เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีที่มีสภาวะความเป็น กรด-ด่างสูง หรือสารทำละลาย อื่นๆ เป็นระบบเคลือบพื้นผิวที่มีความแข็งแรงเสริมเส้นใยไฟเบอร์กลาสเพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิว เหมาะแก่พื้นที่ที่รับแรงอัดโดยตรง หรือ การแช่ขังของสารเคมี รวมถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อพักสารเคมี

คุณลักษณะเฉพาะของ FRP & VIMYLESTER

  • บ่อบำบัดน้ำเสีย
  • ห้องชะล้างสารเคมี ห้องปฏิบัติการทางเคมี
  • บ่อสำหรับเก็บสารเคมี
  • พื้นผิวทุกประเภทที่มีการใช้งานเกี่ยวกับ กรด-ด่าง

 

Visitors: 5,181